Struktura organizacyjna

Podział komórek i jednostek organizacyjnych KPP

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, struktura organizacyjna Komendy wygląda następująco:

  • Komendant Powiatowy Policji
  • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
  • Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
  • Wydział Kryminalny
  • Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
  • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
  • Wydział Prewencji
  • Wydział ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii
  • Wydział Ruchu Drogowego
  • Wydział Wspomagający
  • Zespół Kadr i Szkolenia
  • Zespół Kontroli, Skarg i Wniosków
  • Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
  • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Na obszarze działania Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim znajdują się cztery Komisariaty Policji i jeden Posterunek Policji:

  • Komisariat Policji w Halinowie
  • Komisariat Policji w Mrozach
  • Komisariat Policji w Stanisławowie
  • Komisariat Policji w Sulejówku
  • Posterunek Policji w Kałuszynie

Metryczka

Data publikacji : 15.05.2009
Data modyfikacji : 26.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Zagórski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Zagórski Jednoosobowe stanowisko ds. prasowo - informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Zagórski

Nawigacja

do góry